Search

Privacybeleid

Inschrijving en privacy:
Bij het ondertekenen van het machtigingsformulier wordt u lid van Bodyfit Wierden en zijn de voorwaarden van het laatst geldende reglement van toepassing. Het inschrijfformulier dient voor de eerste training ingevuld te worden.

Contributies:
De contributies zijn per vooruitbetaling verschuldigd en geschieden d.m.v. een machtiging op de 1e van de volgende maand na inschrijvingsdatum, inclusief overbrugging en startgeld. Het bedrag dat geïncasseerd wordt is afhankelijk van uw abonnementskeuze.

Afmelding:
Iedereen blijft lid totdat hij/zij d.m.v. het mutatieformulier het lidmaatschap persoonlijk opzegt.Dit mutatieformulier dient ingevuld te worden bij de balie van Bodyfit Wierden. De opzegtermijn is 1 maand en gaat in na het invullen van het mutatieformulier en eindigt op een hele maand of lopend contract. Wanneer u zich niet overeenkomstig genoemde regeling heeft afgemeld, blijft u contributieplichtig en wordt de contributie zonder meer opgeëist. Contributiegelden worden per definitie niet teruggestort.

Openingstijden en Feestdagen:

Bodyfit Wierden is gesloten op officiële feestdagen/bijzondere feestdagen.
Tijdens de zomerperiode zal Bodyfit Wierden werken met een gewijzigd rooster en ingekorte openingstijden.
Bodyfit Wierden kan bij 3 deelnemers of minder (in overleg met u) besluiten een les eventueel niet door te laten gaan. U kunt echter altijd een vervangend programma volgen.
Gemiste lessen kunnen ingehaald worden, echter dient dit te geschieden binnen een periode van 3 maanden.
Sauna:
De sauna staat gratis ter beschikking voor leden van Bodyfit Wierden, binnen de openingstijden (wij adviseren u wel om gebruik hiervan even te melden). In de sauna is het gebruik van een handdoek verplicht i.v.m. hygiëne en het dragen van sieraden wordt afgeraden i.v.m. verbrandingsgevaar.

Hygiëne en kleding:
Het dragen van sportkleding, het gebruik van een handdoek op de toestellen en het dragen vanschone sportschoenen zijn verplicht.

Aansprakelijkheid:
Bodyfit Wierden is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, wij adviseren u dan ook deze in de daarvoor bestemde lockers te doen. Bodyfit Wierden is tevens niet aansprakelijk voor ongevallen of blijvend letsel welke zijn ontstaan tijdens het verblijf in ons sportcentrum, tenzij nalatigheid aantoonbaar is.